Pierwsza pomoc – pomoc przedmedyczna

Powadzone zabawne, łatwe i pouczające zajęcia dla młodzieży z zakresy pierwszej pomocy.

Tylko dwa dni i tak dużo nowych rzeczy, choć i tak wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. To nie była to tylko lekcja, jak założyć bandażowania lub wykonać sztuczne oddychanie. W przystępnym języku młodzież uczyła się prez zabawy jak zachowywać się, grająć, widoczne takich nieprzewidzianych sytuacjach jak pomoć komuś, kto tego potrzebuje; jak chronić przede wszystkim siebe, pomagając w potrebie innym.

Trening odbył się w ramach projektu dla organizacji pozarządowych na temat: „Tworzenie kultury zdrowego stylu życia jest fundamentem harmonijnie rozwiniętego pokolenia”, finansowanego przez Fundusz Publiczny – Wspierania Organizacji Pozarządowych i Innych Instytucji Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Oliy Majlis Republiki Uzbekistanu.

Wyrażamy naszą wdzięczność za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia Czerwonemu Półksiężycowi, a szczególnie Pani Elenie Mironowej.