Stowarzyszenie „Polska Klasa” to polonijna organizacja w Taszkencie, zajmująca się edukacją, której głównymi celami są nauka języka polskiego członków społeczności polonijnej, przede wszystkim młodzieży; przygotowanie młodzieży do studiów na uniwersytetach, w liceach i technikach w Polsce; pomoc repatriantom w przygotowaniu się do powrotu do Ojczyzny historycznej; popularyzacja języka i kultury polskiej w Uzbekistanie. W prowadzonych lekcjach uczestniczą także osoby innych narodowości i dzięki temu rozpowszechniamy wiedzę o Polsce. Każdy, kto zgłasza chęć nauki i poznawania Rzeczpospolitej Polskiej, nieodpłatnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie “Polska Klasa” oficjalne stworzono w 2002 roku. Działalność naszej organizacji jest skierowana na odrodzenie, wsparcie i rozwój narodowych tradycji i obyczajów, studiowanie języka ojczystego, kultury i historii Polski.

W Stowarzyszeniu “Polska klasa” prowadzane są rozmowy o kulturze, historii i geografii Polski, konkursy literackie i muzyczne, kwizy tematyczne oraz organizowane są wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze. Stałym tematem omawianym na naszych spotkaniach jest historyczny związek narodu uzbeckiego i polskiego, piękno i osobliwości ich narodowych tradycji. Ludzie w różnym wieku i różnych narodowości, połączeni wspólnym zainteresowaniem polską kulturą i tradycją, przychodzą do “Klasy”, aby się spotkać, porozmawiać w języku polskim, uczcić święta narodowe Polski i Uzbekistanu.

Pomocy przy organizacji szkoleń udzielają nam wolontariusze z Polski, którzy od lat tradycyjnie przyjeżdżają do naszego Stowarzyszenia. Wsparcia organizacyjnego i metodycznego w pracy Stowarzyszenia “Polska Klasa” udzielaja: Komitet do spraw Stosunków Międzyetnicznych i Przyjaznej Współpracy z Zagranicą przy Gabinecie Ministrów Republiki Uzbekistanu, Wspólnota “Uzbekistan-Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), przy Fundacji Polskiej “Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja “MultiOcalenie”, Stowarzyszenie “Współnota Polska”, Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w Płocku, a także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Uzbekistanu oraz polska firma remontowo-budowlana “Budmex”.